Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

 

Aktuelnosti

Odluka o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u kalendarskoj 2017. godini

-

27.02.2017.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2016.godini

Podaci iz godišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2016. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupono 1883 predmeta, od čega je završeno 1597 predmeta ili 85 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 1410 predmeta, dok je u predvidivom roku završeno 1563 predmet, što predstavlja 98 % ukupno riješenih predmeta u 2016. godini. Na kraju izvještajnog perioda samo je 34 predmeta završeno sa prekoračenjem predvidivog roka ili 2 % od ukupnog broja za

30.01.2017.

Utvrđena neusklađenost odredbi 08.11.2016.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Ovdje možete pratiti rad Apelacionog suda u Brčko distrikta BiH i informisati se o našim uslugama.

19.10.2010.

više

Sudski predmeti online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Lista privremenih sudskih tumača

Lista privremenih sudskih tumača za područje Brčko distrikta BiH

03.11.2011.

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

29.09.2010.

više