Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

 

Aktuelnosti

Odluka o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u kalendarskoj 2017. godini

-

27.02.2017.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u 2016.godini

Podaci iz godišnjeg izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2016. godinu pokazuju da je u radu bilo ukupono 1883 predmeta, od čega je završeno 1597 predmeta ili 85 %. Od ukupnog broja riješenih predmeta, u optimalnom roku je završeno 1410 predmeta, dok je u predvidivom roku završeno 1563 predmet, što predstavlja 98 % ukupno riješenih predmeta u 2016. godini. Na kraju izvještajnog perioda samo je 34 predmeta završeno sa prekoračenjem predvidivog roka ili 2 % od ukupnog broja za

30.01.2017.

Utvrđena neusklađenost odredbi

Utvrđena neusklađenost odredbi člana 76. Stav 1., 4. I 5. Zakona o Pravobranilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (plate i naknade) sa članom 68. stav 1. i 5. Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, pa navedene odredbe zakona prestaju da važe danom objavljivanja presude u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ .

08.11.2016.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Ovdje možete pratiti rad Apelacionog suda u Brčko distrikta BiH i informisati se o našim uslugama.

19.10.2010.

više

Sudski predmeti online
Često postavljana pitanja

Lista privremenih sudskih tumača

Lista privremenih sudskih tumača za područje Brčko distrikta BiH

03.11.2011.

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

29.09.2010.

više

Brzi linkovi
Oglasna ploča
Vijesti iz pravosuđa

Sudska policija Federacije BiH oduzela putničko motorno vozilo marke BMW X6

Sudska policija Federacije BiH oduzela putničko motorno vozilo marke BMW X6

30.03.2017.

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

28.03.2017.

Bilten Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona 6

Bilten Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona 6

06.03.2017.

IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG / ŽUPANIJSKOG SUDA U MOSTARU

Izvještaj o radu kantonalnog suda u Mostaru za 2016. godinu

17.02.2017.

Potpisan Sporazum o saradnji između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Potpisan Sporazum o saradnji između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

26.01.2017.

Potpisan memorandum o razumijevanju između Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Kaknju

Potpisan memorandum o razumijevanju između Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Kaknju....

23.01.2017.

više